Arhiv / Seje sveta ČS Šiška
Mandat 2014 - 2018

Dnevni red 4. izredne seje Sveta ČS Šiška
12. 11. 2018

 • Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 33. redne seje Sveta ČS Šiška
18. 10. 2018

 • Pregled in potrditev zapisnika 32. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Poročilo o pridobitvah na območju ČS v obdobju 2014-2018
 • Izplačilo sejnin članom in predsedniku sveta četrtne skupnosti za leto 2018
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 32. redne seje Sveta ČS Šiška
26. 9. 2018

 • Pregled in potrditev zapisnika 31. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana in 3. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška
 • Obravnava prometne problematike
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Poročilo predsednice ČS Šiška o aktualnih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 3. izredne seje Sveta ČS Šiška
8. 8. 2018

 • Dnevi ČS
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 31. redne seje Sveta ČS Šiška
9. 5. 2018

 • Pregled in potrditev zapisnika 30. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava prometne problematike
 • Obravnava rebalansa FN ČS Šiška in MOL za leto 2018
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 30. redne seje Sveta ČS Šiška
10. 4. 2018

 • Pregled in potrditev zapisnika 29. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava predloga finančnega načrta 2019
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 29. redne seje Sveta ČS Šiška
13. 3. 2018

 • Pregled in potrditev zapisnika 28. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava prometne problematike
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Obravnava osnutka finančnega načrta 2019
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 28. redne seje Sveta ČS Šiška
6. 2. 2018

 • Pregled in potrditev zapisnika 27. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana in 2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava zaključnega računa ČS Šiška za leto 2017
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov,
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika
  • poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
 • Obravnava:
  • predloga izvedbenega načrta za izvrševanje F ČS za leto 2018
  • registra tveganj ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 2. izredne seje Sveta ČS Šiška
10. 1. 2018

 • Javna obravnava dopolnjencga osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Zabeležka - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 27. redne seje Sveta ČS Šiška
28. 11. 2017

 • Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Izplačilo sejnin članom in predsedniku sveta četrtne skupnosti za leto 2017
 • Informacije za clane sveta o tekocih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 26. redne seje Sveta ČS Šiška
14. 11. 2017

 • Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava prometne problematike
 • Informacije za clane sveta o tekocih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 25. redne seje Sveta ČS Šiška
10. 10. 2017

 • Pregled in potrditev zapisnika 24. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Terenski ogled prometnih razmer na območju ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 24. redne seje Sveta ČS Šiška
12. 09. 2017

 • Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 23. redne seje Sveta ČS Šiška
23. 06. 2017

 • Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava predloga imen ulic, parka in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 22. redne seje Sveta ČS Šiška
09. 05. 2017

 • Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Evropski teden mobilnosti
 • Obravnava prometne problematike
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 21. redne seje Sveta ČS Šiška
28. 03. 2017

 • Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Predstavitev projekta o tujerodnih vrstah – gostja ga. Jana Kus Veenvliet iz Zavoda Symbiosis, ki je partner pri projektu LIFE ARTEMIS.
 • Obravnava prometne problematike
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 20. redne seje Sveta ČS Šiška
28. 02. 2017

 • Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava zaključnega računa ČS Šiška za leto 2016
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov,
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika
  • poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
 • Obravnava:
  • predloga izvedbenega načrta za izvrševanje FN ČS za leto 2017
  • registra tveganj ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 19. redne seje Sveta ČS Šiška
07. 02. 2017

 • Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Izplačilo sejnin članom in predsedniku sveta četrtne skupnosti za leto 2016
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 18. redne seje Sveta ČS Šiška
29. 11. 2016

 • Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana in 1. Izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Izplačilo sejnin članom in predsedniku sveta četrtne skupnosti za leto 2016
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 1. izredne seje Sveta ČS Šiška
25. 10. 2016

 • Obravnava prispelih pobud
 • Obravnava predloga malih del za leto 2017 in 2018
 • Razno

Dnevni red 17. redne seje Sveta ČS Šiška
27. 09. 2016

 • Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Poročilo odbora za promet, komunalno infrastrukturo in splošno varnost
 • Seznanitev s potekom priprav na ambasadorstvo ČS Šiška za ZPE
 • Seznanitev z Osnutkom Odloka Proračuna MOL 2017 in 18
 • Obravnava Predloga Finančnega načrta ČS Šiška za 2017 in 2018
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 16. redne seje Sveta ČS Šiška
28. 06. 2016

 • Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Terenski ogled razmer na območju ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 15. redne seje Sveta ČS Šiška
14. 06. 2016

 • Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Seznanitev s potekom dnevov ČS Šiška 2016
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 14. redne seje Sveta ČS Šiška
17. 05. 2016

 • Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Seznanitev mestnega redarstva z prometnimi razmerami v ČS
 • Seznanitev s potekom priprav ČS Šiška na ambasadorstvo ZPE 2016
 • Evropski teden mobilnosti
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 13. redne seje Sveta ČS Šiška
19. 04. 2016

 • Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Seznanitev s potekom priprav ČS Šiška na ambasadorstvo ZPE 2016
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 12. redne seje Sveta ČS Šiška
15. 03. 2016

 • Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Seznanitev s potekom priprav na dneve ČS Šiška
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 11. redne seje Sveta ČS Šiška
02. 02. 2016

 • Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Poročilo odbora za promet, komunalno infrastrukturo in splošno varnost
 • Obravnava zaključnega računa ČS Šiška za leto 2015
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
  • poročilo o realizaciji FN
  • poslovno poročilo
 • Obravnava:
  • programov odborov
  • predloga izvedbenega načrta za izvrševanje FN ČS za leto 2016
  • registra tveganj ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 10. redne seje Sveta ČS Šiška
24. 11. 2015

 • Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Izplačilo sejnin članom in predsedniku sveta četrtne skupnosti za leto 2015
 • Informacije za člane sveta o tekočih zadevah
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 9. redne seje Sveta ČS Šiška
20. 10. 2015

 • Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Poročilo odbora za promet, komunalno infrastrukturo in splošno varnost
 • Informacije za člane Sveta o tekočih zadevah
 • Seznanitev z delom urbanih čebelarjev
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 8. redne seje Sveta ČS Šiška
15. 9. 2015

 • Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Poročilo KMVI
 • Ugotovitev o prenehanju mandata svetniku ČS
 • Poročilo odbora za promet, komunalno infrastrukturo in splošno varnost
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 7. redne seje Sveta ČS Šiška
23. 6. 2015

 • Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava predlogov za akcijo ČS Šiška je zeleni ambasador
 • Poročilo o poteku prireditve dnevi ČS Šiška
 • Določitev lokacij za dodatne oglasne vitrine ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 6. redne seje Sveta ČS Šiška
19. 5. 2015

 • Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Poročilo odbora za promet, komunalno infrastrukturo in splošno varnost
 • Obravnava predloga za ukinitev pravne subjektivitete četrtnim skupnostim MOL
 • Seznanitev s potekom priprav na dneve ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 5. redne seje Sveta ČS Šiška
21. 4. 2015

 • Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Poročilo odbora za promet, komunalno infrastrukturo in splošno varnost
 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL OPN - informacija
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 4. redne seje Sveta ČS Šiška
25. 2. 2015

 • Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška, Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava zaključnega računa ČS Šiška za leto 2014
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
  • poročilo o realizaciji FN
  • poslovno poročilo
 • Program usposabljanja in informiranja prebivalcev četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana v letu 2015
 • Obravnava:
  • programov odborov
  • predloga izvedbenega načrta za izvrševanje FN ČS za leto 2015
  • registra tveganj ČS Šiška
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 3. redne seje Sveta ČS Šiška
20. 1. 2015

 • Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Ustanovitev delovnih teles sveta ČS in določitev delokroga
 • Izvolitev članov delovnih teles sveta ČS
 • Seznanitev z Osnutkom Odloka Proračuna MOL 2015 in 16
 • Obravnava Osnutka Finančnega načrta ČS Šiška
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 2. redne seje Sveta ČS Šiška
25. 11. 2014

 • Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Imenovanje podpredsednika sveta
 • Imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje četrtne skupnosti v pravnih poslih
 • Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije
 • Določitev odgovorne osebe za posredovanje informacij javnega značaja
 • Pooblastilo predsedniku sveta za sklicevanje korespondenčnih (dopisnih) sej, ki se izvedejo s pisnim glasovanjem ali telefonsko
 • Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 1. redne seje Sveta ČS Šiška
18. 11. 2014

 • Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Poročilo Volilne komisije četrtne skupnosti o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti
 • Poročilo komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti in potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti
 • Izvolitev predsednika sveta četrtne skupnosti.

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Četrtna skupnost Šiška

Kebetova 1
tel: (01) 515 64 65
faks: (01) 306 12 06
e-pošta: mol.siska@ljubljana.si

Uradne ure:

ponedeljek:
08.30 - 13.00

sreda:
08.30 - 12.00 in 13.00 - 17.00

petek:
08.30 - 12.00

Upravna enota Ljubljana
Izpostava Šiška

Trg prekomorskih brigad 1
tel: (01) 306 30 00
www: upravneenote.gov.si

Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
tel: (01) 478 38 00
e-pošta: gfu.fu@gov.si