Seje sveta ČS Šiška
Mandat 2018 - 2022

Dnevni red 7. redne seje Sveta ČS Šiška
25. 9. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Seznanitev z rebalansom II finančnega načrta ČS Šiška za leto 2019
 • Obravnava in sprejem predlogov osnutkov finančnih načrtov in planov malih del ČS Šiška za leti 2020 in 2021
 • Seznanitev o začetku priprave prostorskega akta - OPPN za dele ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS l/6 Zgornja Šiška
 • Pobude občanov in članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška MOL
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 6. redne seje Sveta ČS Šiška
22. 5. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Seznanitev z nač1tovanimi urbanističnimi posegi na območju ČS Šiška - OUP
 • Dnevi ČS
 • Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 5. redne seje Sveta ČS Šiška
10. 4. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Predstavitev službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 4. redne seje Sveta ČS Šiška
13. 3. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Obravnava prejetih predlogov in pobud občanov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 3. redne seje Sveta ČS Šiška
20. 2. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Ustanovitev delovnih teles sveta ČS in določitev delokrogov (Odbor za kulturo, Odbor za socialne zadeve in varstvo okolja, Odbor za promet, Odbor za šport)
 • Izvolitev članov delovnih teles sveta ČS
 • Obravnava zaključnega računa ČS Šiška za leto 2018:
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika
  • poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
 • Obravnava:
  • predloga izvedbenega načrta za izvrševanje FN ČS za leto 2019
  • registra tveganj ČS Šiška
 • Pobude in predlogi svetnikov
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 2. redne seje Sveta ČS Šiška
23. 1. 2019

 • Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Seznanitev s pomembnimi zakonskimi predpisi in sprejetimi sklepi vezanimi na delovanje Sveta ČS Šiška
 • Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije
 • Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
 • Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • Volitve podpredsednika sveta
 • Ogled Pivovarne Union
 • Razno

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Dnevni red 1. redne seje Sveta ČS Šiška
18. 12. 2018

 • Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Poročilo o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šiška Mestne občine Ljubljana
 • Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti
 • Poročilo komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti in potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti
 • Izvolitev predsednika sveta četrtne skupnosti.

Zapisnik seje - Adobe Acrobat datoteka

Četrtna skupnost Šiška

Kebetova 1
tel: (01) 515 64 65
faks: (01) 306 12 06
e-pošta: mol.siska@ljubljana.si

Uradne ure:

ponedeljek:
08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00

sreda:
08.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00

petek:
08.00 - 12.00

Upravna enota Ljubljana
Izpostava Šiška

Trg prekomorskih brigad 1
tel: (01) 306 30 00
www: upravneenote.gov.si

Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
tel: (01) 478 38 00
e-pošta: gfu.fu@gov.si