Društva

Društvo invalidov Ljubljana Šiška

Smo prostovoljno, samostojno, nepridobitno, nestrankarsko, socialno združenje invalidov, ki se združujemo zaradi zadovoljevanja skupnih interesov in potreb po specifični pomoči s sociološkega, psihološkega, zdravstvenega, rehabilitacijskega in vzgojno izobraževalnega področja.

V svoje članstvo vključujemo delovne invalide s statusom po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter druge telesno ali duševno prizadete osebe, ki tega statusa nimajo.

Člani društva lahko postanejo tudi drugi posamezniki, ki jih problematika zanima oz. imajo izkušnje na tem področju in so s svojim delom pripravljeni pomagati pri načrtovanju programov in njihovem uresničevanju. Veseli bomo vsakega novega člana, še posebej tistih iz vrst mlajših ljudi, ki bi naše delo nedvomno popestrili.

Če ste se nam pripravljeni pridružiti in včlaniti v naše društvo vas vabimo, da se oglasite v naši pisarni in radi vam bomo pojasnili vse podrobnosti.

Podatki društva

 • Društvo invalidov Ljubljana Šiška
 • Naslov: Celovška cesta 105, Ljubljana
 • Predsednik: Dušan Bajuk, tel.: 069 951 069
 • Tajnica: Jožica Jakša, tel.: 01 515 72 20
 • email: di.siskalj@gmail.com

Uradne ure

 • ponedeljek od 9:00 do 12:00
 • sreda od 9:00 do 12:00
 • sreda od 16:00 do 18:00

Mladinski center Mladih zmajev

Mladinski center Mladih zmajev iz Šiške se nahaja na Tugomerjevi 2. Na svojih 75 m2 izvajamo številne delavnice, predavanja, srečanja in se neformalno družimo z mladimi iz Šiške in okolice. Več o lokaciji in samem prostoru na www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/kje-smo/mladi-zmaji-siska/.

Prostor smo pred kratkim tudi prenovili in ga prilagodili za najrazličnejše aktivnosti, primeren je za:

 • coworking,
 • študijske skupine,
 • debatne krožke,
 • delavnice,
 • druženja,
 • razne tečaje, usposabljanja in izobraževanja,
 • in še za mnoge druge.

Mladi in ostali akterji znotraj Četrtne skupnosti Šiška in Mestne občine Ljubljana ste vabljeni k sodelovanju in k brezplačni uporabi naših prostorov v času odprtosti dnevnega centra (vsak dan od ponedeljka do petka od 14.00 do 19.00) in/ali izven - tudi ob vikendih ter praznikih. Več o uporabi prostorov najdete na: www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/pridruzi-se/koprodukcija/

Društvo Svetlo obzorje

Smo društvo za psihoterapevtsko pomoč in svetovanje, ter izobraževanje »Svetlo obzorje« Ljubljana. Naši člani so lahko vsi, ki so uspešno končali zdravljenje zasvojenosti - predvsem -od alkohola in tablet. In tudi vsi tisti, ki se žele zasvojenosti odvaditi in hočejo abstinirati.

Osnovna dejavnost kluba je:

 • Skupinsko delo v terapevtskih skupinah
 • Individualna obravnava in pomoč posameznim članom.

Dopolnilne dejavnosti:

 • Terapevtski izleti
 • Pohodništvo
 • Prostočasne aktivnosti.

Sedež: Terapevtske skupine je na Kebetovi 1, Ljubljana.

Kontakt: tel. št. 040 321 149 ali 040 850 149
Spletna stran: svetlo-obzorje.si
E-mail: vojko.poljansek@telemach.net

Športno-rekreativno društvo dr. Petra Držaja

Sedež: Kebetova ulica 1, Ljubljana
Kontakt: Nataša Stergar, natasa.stergar@guest.arnes.si

Društvo se ukvarja z rekreacijo za starejše občanke:

 • telesno vadbo, dvakrat tedensko po 45 minut,
 • plavanje, enkrat tedensko v Atlantisu,
 • pohodništvo, enkrat tedensko,
 • izletništvo, dve strokovni ekskurziji letno.

Telovadbo imamo dvakrat tedensko (po dve skupini) na OŠ Riharda Jakopiča. Vse ostale dejavnosti po dogovoru z vodji sekcij.

Društvo upokojencev Koseze

Ulica bratov Učakar 76
Predsednica ga. Jožica Skubic

Društvo šteje 370 članov. Vsako leto organiziramo več izletov in družabna srečanja s plesom.

Trenutno še nimamo na razpolago društvenih prostorov, v katerih bi lahko izvajali tudi druge aktivnosti, zato se vseskozi prizadevamo, da jih pridobimo.

V okviru društva deluje tudi plesna rekreacija, katero vam predstavljamo:

V povprečju štejemo 20 članov in vadimo dvakrat tedensko v prostorih, katere nam omogoča Četrtna skupnost Šiška. Plešemo družabne plese našim letom in zmogljivostim primerno, naučili smo se pa tudi nekaj skupinskih plesov, s katerimi smo kot prostovoljci že večkrat nastopili po domovih starejših občanov, ter jim tako polepšali dan.

Na plesno rekreacijo vabimo vse seniorje, ki jim ples pomeni nekaj več in želijo bogatejše preživljati jesen svojega življenja, da se nam pridružijo.

Društvo Senior

Društvo Senior je civilno družbena organizacija, čigar ustanovitelji smo posamezniki. Kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb smo se odzvali na povečano potrebo po raznovrstnih aktivnostih in programih namenjenih starejši populaciji.

V ta namen organiziramo številna predavanja iz različnih življenjskih področij, izobraževalne, kulturne in družabne dogodke kot so računalniško opismenjevanje, učenje tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina), učenje uporabe mobilnih telefonov, predavanja s področja razvijanja socialnih kompetenc,varovanja zdravja v zrelih letih ter še ostale programe na podlagi potreb ali vedoželjnosti članov, s katerimi jih skušamo animirati k aktivni vključitvi v naše dejavnosti. Tako so v tem letu nastali novi programi: predavanja o astrologiji, medsebojni komunikaciji, Kino Senior – ogled filmov z diskusijo, neformalna skupina za samopomoč. Želimo doseči ponovno socialno vključenost oseb po upokojitvi, medgeneracijsko sodelovanje, preprečiti diskriminacijo tistih, ki so socialno ogroženi ter poskrbeti za kvalitetnejše življenje v zrelih letih. Naš cilj je, ponuditi odprt prostor in primerno okolje, v katerem bi se starejši udeleževali različnih aktivnostih, ki jim bodo v pomoč pri samostojnejšemu življenju tudi v domačem bivalnem okolju.

Društvo je primeren prostor tudi za neformalno in prijetno druženje starejših. Vse informacije o nas dobite na telefonski številki: 064 199 095. oz. lahko obiščete našo uradno spletno stran, kjer so objavljene vse letošnje aktivnosti in še ostalo: drustvo-senior.webnode.com, ali se nam pridružite na facebooku.

DUO - Društvo za urbano okolje

Odbor za lepšo Staro Šiško s sedežem na Frankopanska 27, 1000 Ljubljana.

www.stara-siska.si

Četrtna skupnost Šiška

Kebetova 1
tel: (01) 515 64 65
faks: (01) 306 12 06
e-pošta: mol.siska@ljubljana.si

Uradne ure:

ponedeljek:
08.30 - 13.00

sreda:
08.30 - 12.00 in 13.00 - 17.00

petek:
08.30 - 12.00

Upravna enota Ljubljana
Izpostava Šiška

Trg prekomorskih brigad 1
tel: (01) 306 30 00
www: upravneenote.gov.si

Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
tel: (01) 478 38 00
e-pošta: gfu.fu@gov.si